Waarom een communicatietraining?
Houd jij van een uitgebreide en persoonlijke begroeting, of kom je liever direct ter zake? Ben je graag veel aan het woord, of wacht je liever tot er een stilte valt? Bespreek je een onderwerp graag in hoofdlijnen, of ga je juist uitgebreid in op de details?

In het geval van conflict of slecht functionerende samenwerking spreekt men vaak van ‘botsende karakters’ of het missen van een ‘klik’. In werkelijkheid is er echter in de meeste gevallen iets anders aan de hand. Er is sprake van botsende communicatiestijlen.

Veel mensen zijn zich niet bewust van het bestaan van communicatiestijlen. Laat staan van hun eigen voorkeursstijl, of die van de mensen om hen heen.

Het bewust zijn van de communicatiestijlen en het in staat zijn om in andere communicatiestijlen te spreken, is een verrijking voor elke vorm van samenwerking. Met behulp van deze training creëer je verbinding, draagvlak en begrip. Anderen zullen jouw boodschap ontvangen zoals jij hem bedoeld hebt. In elke situatie!

Wat leer je?

–        Diep inzicht over de communicatiestijlen en hoe ermee te werken

–        Anderen interesseren en motiveren voor nieuwe ideeën, voorstellen en/of producten

–        Een verzoek doen zonder weerstand te creëren.

–        Omgaan met teleurstellingen en kritiek van anderen

–        Negatieve en positieve feedback geven, passend bij je gesprekspartner

–        Omgaan met weerstand van een ander

Wat zijn de resultaten?
Effectief communiceren werkt preventief. Je voorkomt misverstanden, irritaties en conflicten. Met deze training krijg je veel praktisch gereedschap om in jouw (werk-)omgeving toe te passen.

De resultaten zijn bijzonder:

“Mensen ervoeren mij vaak als stil, saai en introvert. Na het volgen lukt het mij om met allerlei soorten mensen prettig te communiceren. En nog belangrijker, ik geniet er ook van!”

“Besprekingen verlopen sneller en effectiever, nu ik de technieken uit de training gebruik.”

“Ik weet nu hoe ik met iedereen heldere afspraken kan maken, waarover geen misverstand kan bestaan.”

“Ik heb inzicht gekregen in mezelf en anderen, waardoor ik miscommunicatie kan voorkomen. Ook heb ik minder negatieve oordelen over anderen en begrijp ik anderen beter.”

“Ik zie inmiddels niet meer op tegen beoordelingsgesprekken. Zelfs wanneer ik negatieve feedback breng, ervaren werknemers de gesprekken als positief. Bovendien zijn de verkoopcijfers gestegen!”

“Ik realiseer me nu dat een groot gedeelte van mijn medewerkers een hekel hebben aan dat ik vaak met de deur in huis val. Sommigen verlangen gewoon een stukje persoonlijke aandacht voor elkaar. Ik ervaar meer diepgang met medewerkers, en zie dat ook tussen medewerkers onderling.”

Duur
De training bestaat in totaal uit drie trainingsdagen. De eerste twee trainingsdagen zijn aansluitend. Vervolgens is er een periode waarin de deelnemers de vaardigheden in de praktijk brengen, met ruimte voor persoonlijke begeleiding. Na deze implementatieperiode volgt er een afsluitende trainingsdag.

Werkvormen
Wij geloven in ervaringsleer. Eens gedaan, nooit vergeten. Daarom gaan wij niet aan de slag met powerpointpresentaties, ingewikkelde modellen en veel theorie. Deelnemers doen oefeningen in verschillende vormen waarin zij zullen leren om communicatiestijlen te identificeren en te leren spreken in de verschillend communicatiestijlen. De training is dan ook met name gericht op praktische toepasselijkheid, met bijbehorende inzichten. Er wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van deelnemers zodat de training voor iedereen toegankelijk is. Waar nodig worden de ervaringen ondersteund door theorie.

Interesse?
Neem contact met ons of meld je aan.

Download de applicatie.