Communicatie training

Tussen praten en het begrijpen van de boodschap zitten niet alleen een paar oren, maar een heel gebied van vertaling en perceptie. In het geval van conflicten, inefficiënte samenwerking, onbegrip, disfunctioneren, ergernis, teleurstellende resultaten en frustratie, is er meestal niet werkelijk sprake van conflicten, botsende karakters, onwil, te weinig respect en halsstarrigheid, maar eenvoudigweg van inadequate communicatie. Tachtig procent van wat er fout gaat in relaties gaat fout als gevolg van gebrekkige communicatie. De training geeft je in drie dagen ‘gereedschap’ mee waarmee zowel in de training als in de dagelijkse praktijk gewerkt kan worden. Na de training kun je gerichter communicatievaardigheden inzetten, waardoor er beter naar je wordt geluisterd en je resultaat beter is. Je bent je bewuster van je eigen resultaat in communicatie en hebt meer zicht op waar het misgaat.
Lees meer over de Communicatie training

Bedrijfstrainingen

Brenda Sarbach verzorgt coaching- en trainingstrajecten voor het bedrijfsleven. Afhankelijk van de probleemstelling wordt een maatwerktraject samengesteld. Dit gebeurt op basis van een intakegesprek, van tevoren in te vullen vragenlijsten, interviews, een observatie tijdens een vergadering of op basis van een praktijkopdracht of simulatie. De resultaten van deze praktijkopdracht of simulatie zijn dan de aanknopingspunten voor een in overleg samen te stellen leertraject.
Lees meer over bedrijfstrainingen

InsideOut, haal eruit wat erin zit

Brenda Sarbach is mede-oprichter van InsideOut. Een trainingsprogramma van 100 dagen waarmee mensen tot hun recht komen.

Lees hier meer over InsideOut